fbpx

cennik

Dieta testowa 1000 kcal 1500 kcal  2000 kcal  2500 kcal 3000 kcal
  35 zł 37 zł 40 zł 45 zł 45 zł

ZAMÓW

Dieta standardowa  5 dni 10 dni 15 dni 20 dni 30 dni
1000 kcal 45 zł 44 zł 43 zł 42 zł 41 zł
1500 kcal 48 zł 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł
2000 kcal 53 zł 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
2500 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 57 zł 56 zł

ZAMÓW

 Dieta bezglutenowa    5 dni       10 dni   15 dni 20 dni 30 dni
1000 kcal 50 zł 49 zł 48 zł 47 zł 46 zł
1500 kcal  52 zł 51 zł 50 zł 49 zł 48 zł
2000 kcal  56 zł 55 zł 54 zł 53 zł 52 zł
2500 kcal 62 zł 61 zł 60 zł 59 zł 58 zł

ZAMÓW

 Dieta wegetariańska  5 dni 10 dni  15 dni  20 dni 30 dni
1000 kcal 45 zł 44 zł 43 zł 42 zł 41 zł
1500 kcal  48 zł 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł
2000 kcal  53 zł 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
2500 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 57 zł 56 zł

ZAMÓW

 Dieta wegetariańska + ryby   5 dni 10 dni  15 dni  20 dni   30 dni
1000 kcal 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł 43 zł
1500 kcal  50 zł 49 zł 48 zł 47 zł 46 zł
2000 kcal  53 zł 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
2500 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 57 zł 56 zł